11ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές
20 - 22 Σεπτεμβρίου 2023 | Ηράκλειο Κρήτης
Galaxy Hotel, Ηράκλειο, Ελλάδα

Ανασκόπηση

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) διοργανώνουν το «11ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές» με κεντρικό θέμα: «Καθαρές και Προσβάσιμες σε όλους Πολυτροπικές Μεταφορές» το οποίο θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Το Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές αποτελεί εδώ και είκοσι ένα έτη θεσμό στην έρευνα στον τομέα των μεταφορών και απευθύνεται στην εγχώρια και διεθνή επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και στους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών.

Η επίτευξη βιώσιμων, ασφαλών και χωρίς αποκλεισμούς μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας στην σημερινή εποχή για την κάλυψη των αναγκών κινητικότητας των ατόμων και μεταφοράς των αγαθών τόσο εντός των πόλεων όσο και μεταξύ αυτών. Ιδιαίτερη σημασία καταλαμβάνουν τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας τα οποία αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της κινητικότητας εντός των κωμοπόλεων και των πόλεων της Ευρώπης. Παράλληλα, η τρέχουσα ενεργειακή κρίση επηρεάζει όλους τους τομείς μεταφορών, ενώ οι περιβαλλοντικοί στόχοι που τίθενται παγκοσμίως για την επίτευξη κλιματικά ουδέτερων μεταφορών καθιστούν την έρευνα ως προτεραιότητα για την διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με το μέλλον των μεταφορών.

Το 11o Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές προσδοκά να συζητήσει τις τρέχουσες εξελίξεις σταμ εταφορικά συστήματα υπό το πρίσμα της ανάγκης επίτευξης καθαρών και προσβάσιμων σε όλους μεταφορών τόσο μέσα από τις συνεδρίες του κεντρικού προγράμματος όσο και από ειδικές συνεδρίες (SpecialWorkshops) με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας της έρευνας και Δημόσιων φορέων. Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων για τη διοργάνωση ειδικών συνεδριών μπορούν να διαμορφωθούν με βάση την πρότυπη φόρμα που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, και να αποσταλούν στο email της Οργανωτικής Επιτροπής έως τις 15 Μαρτίου 2023.

Οι επιστημονικές εργασίες που θα υποβληθούν, είναι επιθυμητό να εντάσσονται σε κάποια από τις ακόλουθες επιστημονικές ενότητες χωρίς περιορισμό στο μέσο μεταφοράς και χωρίς να αποκλείονται πρωτότυπες εργασίες σε άλλα αντικείμενα σχετικά με τις μεταφορές.

 • Αστική βιώσιμη κινητικότητα, εφαρμογή και νέες συνέργειες
 • Κλιματικά ουδέτερες και ενεργειακά αποδοτικές μεταφορές και υποδομές
 • Προσβασιμότητα και μεταφορές
 • Ο χρήστης στο κέντρο του σχεδιασμού των συστημάτων μεταφορών
 • Εμπορευματικές μεταφορές και logistics στην εποχή της οικονομίας "on demand"
 • Ασφάλεια των μεταφορών
 • Ανθεκτικότητα συστημάτων μεταφορών και μελλοντικών υποδομών
 • Σχεδιασμός και πολιτική των μεταφορών
 • Καινοτόμες και διασυνδεδεμένες υπηρεσίες κινητικότητας
 • Ευφυή συστήματα μεταφορών σε όλα τα μέσα
 • Ανάλυση μαζικών δεδομένων και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης
 • Περιβάλλοντα προσομοίωσης και νέα εργαλεία ανάλυσης και μοντελοποίησης

 Ψάχνετε πληροφορίες για τα προηγούμενα Συνέδρια; Kάντε κλικ εδώ.

Η διαδικασία υποβολής των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις (περίληψη και πλήρες κείμενο), μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

 • 27η Φεβρουαρίου 2023

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Προθεσμία υποβολής περίληψης εργασιών

  (έως 500 λέξεις)

 • 8η Μαΐου 2023

  Ημερομηνία ενημέρωσης συγγραφέων για την αποδοχή ή όχι

 • 1η Απριλίου 2023

  Ημερομηνία υποβολής προτάσεων για ειδικές συνεδρίες

 • 11η Ιουνίου 2023

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Προθεσμία υποβολής πλήρους εργασίας από συγγραφείς

 • '

  14η Ιουλίου 2023

  Καταληκτική ημερομηνία αποστολής σχολίων κρίσης πλήρους εργασίας

 • 23η Ιουλίου 2023

  Προθεσμία υποβολής αναθεωρημένης πλήρους εργασίας από συγγραφείς

 • '

  20 - 23 Σεπτεμβρίου 2023

  11ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές

Διοργανωτές

hit_logo

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) που είναι Νομικό Πρόσωπο, Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Βασικός στόχος του Ι.ΜΕΤ. είναι η διεξαγωγή και υποστήριξη της εφαρμοσμένης έρευνας στον Τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα και ειδικότερα σε θέματα λειτουργίας, οργάνωσης, προγραμματισμού, προτυποποίησης, οικονομικής ανάλυσης, διαχείρισης, τεχνολογίας μεταφορικών μέσων και επιπτώσεων των χερσαίων, θαλάσσιων, εναέριων και συνδυασμένων μεταφορών.

ses_logo

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) ιδρύθηκε το 1976 ως το Επιστημονικό και Επαγγελματικό Σωματείο που εκπροσωπεί τους Έλληνες Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς (Transportation Engineers) στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Ο ΣΕΣ αριθμεί σήμερα εκατοντάδες μέλη, τα οποία είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία εξειδικευμένοι Συγκοινωνιολόγοι Μηχανικοί (προερχόμενοι κατεξοχήν από Πανεπιστημιακά Τμήματα Πολιτικών και Τοπογράφων Μηχανικών) από επαγγελματικούς χώρους του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, εφαρμογή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση συγκοινωνιακών συστημάτων με στόχο την παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας και άνεσης στις μετακινήσεις προσώπων και αγαθών.

«11ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα»


Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Τουρισμού, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, του Δήμου Ηρακλείου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Υποβολές

Σύστημα υποβολών κλειστό

Υποβολή τελικής εργασίας

Το σύστημα είναι τώρα ανοιχτό για την υποβολή της τελικής εργασίας. Προθεσμία έως 7 Ιουλίου 2021.

Για να προσθέσετε την τελική εργασία τα στοιχεία της οποίας έχουν ήδη υποβληθεί κατά τα προηγούμενα στάδια της διαδικασίας, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Κατευθυνθείτε στη σελίδα υποβολών για το ICTR 2023 και εισάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο EasyChair.
 • Αφού εισέλθετε επιτυχώς στο σύστημα, επιλέξτε "My submissions" (για το ICTR 2021) από το οριζόντιο μενού. Στη συνέχεια εντοπίστε το άρθρο για το οποίο επιθυμείτε να υποβάλετε την τελική εργασία και πατήστε το πλήκτρο "Information".
 • Επιλέξτε "Update file" από το μενού στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης.
 • Επιλέξτε "Choose file" και εντοπίστε το αρχείο στον υπολογιστή σας. Τέλος πατήστε το πλήκτρο "Submit" για να υποβάλετε την πλήρη εργασία σας. Θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης.

Υποβολή πλήρους εργασίας

Το σύστημα είναι τώρα ανοιχτό για την υποβολή της πλήρους εργασίας. Προθεσμία έως 7 Μαϊου 202114 Μαϊου 2021

Για να προσθέσετε την πλήρη εργασία η περίληψη της οποίας έχει ήδη υποβληθεί κατά το προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Κατευθυνθείτε στη σελίδα υποβολών για το ICTR 2023 και εισάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο EasyChair.
 • Αφού εισέλθετε επιτυχώς στο σύστημα, επιλέξτε "My submissions" (για το ICTR 2023) από το οριζόντιο μενού. Στη συνέχεια εντοπίστε το άρθρο για το οποίο επιθυμείτε να υποβάλετε την πλήρη εργασία και πατήστε το πλήκτρο "Information".
 • Επιλέξτε "Add file" από το μενού στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης.
 • Επιλέξτε "Choose file" και εντοπίστε το αρχείο στον υπολογιστή σας. Τέλος πατήστε το πλήκτρο "Submit" για να υποβάλετε την πλήρη εργασία σας. Θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης.

Για να υποβάλετε μια περίληψη, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Αν δεν έχετε λογαριασμό στο EasyChair, δημιουργήστε έναν πρώτα κάνοντας κλικ εδώ.
 • Κατευθυνθείτε στη σελίδα υποβολών για το ICTR 2023 και εισάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο EasyChair.
 • Αφού εισέλθετε επιτυχώς στο σύστημα, θα ανακατευθυνθείτε αυτόματα στη σελίδα του ICTR 2023 και χρησιμοποιήστε τον δεσμό "make a new submission" κάτω από το Author.
 • Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία.
 • Τέλος πατήστε το πλήκτρο "Submit" για να υποβάλετε την περίληψη του άρθρου σας. Θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης.

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο info@ses.gr | Διεύθυνση Λέκκα 23-25 GR-10562 Αθήνα, Ελλάδα | Τηλέφωνο (+30) 210 3291720


Copyright © I.MET. για το ICTR 2023
Ψάχνετε πληροφορίες για τα προηγούμενα Συνέδρια; Kάντε κλικ εδώ!